سمعک | خرید سمعک | قیمت سمعک | سمعک نامرئی | سمعک عینکی | سمعک وایرلس | سمعک دیجیتال | سمعک هوشمند 
021-86030038
021-88170349
خیابان شهید بهشتی – مترو بهشتی _ خیابان مفتح شمالی  پلاک 430
تست VHIT

تست VHIT ( Video Head Impulse Test )

تست  VHIT  ( Video Head Impulse Test ) ، در ابتدا بهتر است در مورد سیستم اندازه گیری vHIT بدانیم که چیست و چگونه عمل میکند. یکی از موضوعاتی که باعث می شود که هدف در حیطه بینایی ما قرار گیرد سیستمی است به نام رفلکس Vestibulo-ocular (VOR) که این سیستم را همواره باید بخاطر داشته باشیم.

VOR چیزی است که ما را قادر می سازد تا سیستم بینایی خود را در فوکوس روی هدف به صورت خودکار، حتی در چرخش های سر سریع نگه داریم. هنگامی که VOR به درستی کار می کند، حرکات سر با حرکات چشم برابر و مخالف جهت هم هستند .
برای این که سیستم VOR خود را آزمایش کنیم. یک نقطه مورد علاقه جایی در مقابل خود را انتخاب کنید و به آن نگاه کنید؛ و این نقطه میتواند حتی یک کلمه در این جمله باشد. در حال حاضر، سر خود را به سرعت به جلو و عقب بچرخانید، در حالی که شما همچنان به آن نقطه نگاه می کنید. احتمالا، شما میتوانید آن نقطه مورد علاقه خود را با وجود حرکت سر مشاهده کرده و روی آن متمرکز بمانید که این اتفاق به لطف VOR خود در حیطه بینایی ایجاد می شود و در واقع آن نقطه را از دست نمی دهید. سیستم VOR همانند یک سیستم تعلیق خودرو می باشد که حرکات چشم را از چرخش سر جدا می کند تا همه چیز را پایدار نگه دارد. نسبت بین حرکات چشم و سر به عنوان ابزاری جهت بررسی این سیستم استفاده می شود. در هنگام محاسبه، مقدار این نسبت باید در بیماران با عملکرد طبیعی VOR (حرکت چشم = حرکت سر، شکل 1)  .


شکل 1: عملکرد VOR نرمال


هنگامی که یک اختلال در  VOR بوجود می آید ، حرکت چشم با حرکت سر متناسب نیست. در این حال چشم ها نمیتوانند روی هدف متمرکز بمانند. درنتیجه، یک حرکت صحیح چشم، که به عنوان یک saccade صحیح درنظر گرفته می شود، باید انجام شود تا هدف در شبکیه متمرکز گردد تا فرد بتواند آن هدف را ببیند(شکل 2).


 
شکل 2: اختلال VOR

ساکاده های اصلاح کننده حرکات چشم بسیار کوتاه وسریع هستند. ساکاده های اصلاح کننده ای که بعد از چرخش و حرکت سر ایجاد می شوند، ساکاده های Overt saccade نامیده می شوند. ساکاده های اصلاح کننده ای که در حین چرخش سر پدید می آیند، ساکاده های Covert saccade هستند. این افتراق بسیار اهمیت دارد. از جهت تکنیکی، تست VHIT می تواند با چرخش سر و ثبت حرکات چشم ایجاد شود. با این حال، در حالی که ساکادهای Overt اغلب با چشم قابل مشاهده است، ساکاده های Covert را نمی توان بدون استفاده از دستگاههای بسیار پیچیده مانند سیستم vHIT ثبت و مشاهده کرد. شکل های 3 و 4 نمونه های ساکادهای Overt , Covert را به تصویر می کشند ، این موضوع را در نظر داشته باشید که در هر دو تصویر، ماکزیمم سرعت ( Velocity ) چشم بسیار پایین تر از ماکزیمم سرعت سراست که باعث افزایش غیر نرمال می شود.
 


شکل 3: مثال از کاهش VOR ، کاهش سرعت چشم در رابطه با حرکت سر  ، بدنبال ایجاد یک Overt saccade

 
شکل 4 : مثالی از کاهش VOR ، بدنبال یک Covert saccade و یک Overt saccade کوچک ، Covert saccade زمانی اتفاق می افتد که سر هنوز در حرکت است

فراتر از آنچه در بالا گفته شد.
تکنیکهای بیشتری که از حرکات چشم ، ناشی ازچرخش سر حاصل میشود میتوان بدست آورد، یک بردار از ورودی های تحریک کننده و مهار کننده از کانال های نیم دایره ای تحریک شده پدید می آید . 3 کانال نیم دایره ای (SCCs) در هر گوش وجود دارد که تقریبا به صورت کاملا منظم به یکدیگر متصل هستند(جانبی، قدامی و خلفی). این مجاری نیمدایره ای شتاب زاویه ای ( حرکات چرخشی ) را در هوا به ترتیب تشخیص می دهند و می توانند با vHIT ارزیابی شوند.

مجاری نیمدایره ای جانبی سمت چپ و راست باهمدیگر جفت هستند و عملکردشان هماهنگ است. مجرای نیمدایره قدامي سمت چپ با مجرای نیمدایره خلفی سمت راست (LARP) و مجرای نیمدایره  قدامی سمت راست با مجرای نیمدایره خلفی سمت چپ (RALP) با یکدیگر جفت هستند و عملکرد هماهنگی دارند . مجاری نیمدایره ای قدامی و خلفی گاهی اوقات به عنوان مجاری نیمدایره ای عمودی شناخته می شوند.

آنچه گفته شد بدین معنی است که وقتی شما سر خود را به سمت راست میچرخانید شما مجرای نیمدایره ( SCC ) سمت راست را تحریک و مجرای نیمدایره سمت چپ را مهار میکنید و این اطلاعات برای تعیین میزان حرکت چشم حاصل میشود.هنگامی که یک ضایعه در سیستم VOR بوجود میآید، سرعت حرکت چشم با سرعت چرخش سر، متناسب نیست، در نتیجه باعث کاهش gain ( بهره )  می شود و ساکادهای اصلاح کننده صورت میگیرد. در این مثال که توضیح دادیم ( کاهش gain حین حرکت سر به سمت راست )، حضور یک ضایعه در سیستم VOR را نشان میدهد که  یک مشکل در مجرای نیمدایره ( SCC ) سمت راست و یا در عصب وستیبولار فوقانی سمت راست است.

حال سوال این است که آیا تست کالریک سیستم VOR را بررسی می کند ؟

میتوان گفت که با وجود برخی ارتباطات موازی این دو تست ( کالریک و VHIT ) ، اما تست کالریک قادر به ارزیابی سیستم VOR نیست .

بر خلاف vHIT، آزمایش کالریک،تنها کانال خلفی و عصب فوقانی وستیبولار را ارزیابی می کند و قادر نیست برای ارزیابی کانال های عمودی یا شاخه پایین تر از عصب وستیبولر مورد استفاده قرار گیرد. نتایج آزمون های کالریک نیز قادر به ارزیابی ضعف سیستم وستیبولر دوطرفه نیستند، که یک بیماری ناتوان کننده است که کالریک قادر به ارزیابی نیست ،(و از آنجایی که سرگیجه واقعی و نیستاگموس وجود دارد و  به راحتی محاسبه از بین می رود و کالریک در بیشتر موارد دوطرفه نتیجه را نرمال گزارش میکند درصورتیکه ضعف سیستم وستیبولر دوطرفه وجود دارد ). علاوه بر این، تست کالریک یک پاسخ  فیزیولوژیک است و محرک های کالریک ما را مجبور می کند که بیماران نقص تعادلی و دارای سرگیجه را حتی دچار سرگیجه کنیم. اگرچه بیشتر بیماران تحمل می کنند، اما در بعضی از بیماران هنوز ناراحتی و استرس ایجاد می کند.

باوجود همه اینها، من هنوز معتقدم که آزمایش کالریک در مجموعه تستهای استاندارد وستیبولار قرار دارد. در کلینیک ما، دریافته ایم که تصویر بالینی که از هر دو آزمون به دست می آید، رسیدن به پاسخی قطعی تر را فراهم میکند. اما اگر من مجبور شوم بین این دو یکی را انتخاب کنم، vHIT را بی تردید انتخاب میکنم .

سیستم های vHIT چگونه کار می کنند؟

اکثر سیستم های vHIT شامل یک عینک مخصوص که به آن گاگل میگویند و عدسی های  سبک وزن هستند که با دوربین هایی با ثبت فریم بالا (برای ثبت حرکات چشم) و یک شتاب سنج / ژیروسکوپ (برای ثبت حرکات سر) تشکیل شده است. حرکات خاصی توسط ادیولوژیست در سر ایجاد میشود که توسط گاگل اطلاعات چشم جمع آوری میگردد . عددهای حاصل شده به ادیولوژیست این امکان را میدهدتا داده های حرکتی چشم و سر را برای مقایسه علائم از دست دادن VOR مقایسه میکند. مقادیر به دست آمده نیز به صورت خودکار توسط نرم افزار محاسبه می شود.

روند عمومی
مسیر کار بدین شکل است که، بیمار حداقل یک متر (یا در فاصله ثابت) از هدف مورد نظر قرار گرفته است. هنگامی که گاگل یا عینک مخصوص روی سر قرار گرفت بعد از آن کالیبراسیون انجام می شود.

قبل از شروع حرکت دادن سر توسط ادیولوژیست ، بیمار باید سر خود را روبروی هدف قرار داده و گردن و سر خود را در اختیار شنوایی شناس  قرار دهدو  روی هدف متمرکز شود. از بیمار باید خواسته شود پیش بینی حرکت  را بکند و چشم خود را روی هدف قرار دهد. پزشک باید به طور مداوم ویدیو زنده از چشم را کنترل کند تا تأیید کند که بیمار با دقت روی هدف متمرکز است .

تکنیک صحیح هر دستگاه غالبا  توسط کمپانی خرید سیستم ارائه می شود، هر چند مجاری نیمدایره ( SCC ) هماهنگ (افقی، LARP و RALP) باید جداگانه مورد آزمایش قرار گیرد .

شروع تست :

تنظیم خوب گاگل و حرکات مناسب سر ، تشخیص را بسیار آسان میکند و روند تفسیر را ساده می سازد.
بند پشت گاگل باید تنگ و کاملا چسبیده به سر باشد. اگر بیمار نتواند وزن عینک را تحمل کند، احتمالا تست را  بهتر است ادامه ندهید زیرا این خطر محتمل است که ردیابی چشمها به درستی صورت نگیرد .
نحوه قرارگیری سر بیمار بدین صورت است که در تست مجاری نیمدایره افقی سر بیمار همانند در دست گرفتن توپ بسکتبال میباشد و آن را به سمت چپ و راست حرکت میدهید و در بررسیهای مجاری نیمدایره عمودی یکی از دستها روی چانه و دست دیگر در بالای سر قرار گیرد و به بالا و پایین حرکت داده شود . این امر در ابتدا برای بیمار سخت است اما آموزش به بیمار در سهولت تست بسیار حایز اهمیت است .

حرکت سر باید چرخشی اتفاق بیفتد و سر به هر سمتی که حرکت میکندو اگر از مرکز شروع به چرخش میکنیم  بیش از 10 تا 20 درجه نباید بچرخد و در همانجا متوقف گردد و ضمنا سرعت حرکت سر در هر سمت باید برابر باشند و بسیاری از افراد که در انجام VHIT  آماتور هستند برگرداندن سر به مرکز را با همان سرعت حرکت ابتدایی انجام میدهند که این مساله توسط نرم افزار رد شده است .

چند نکته را باید حین تست رعایت کرد :

حتما دستورالعمل سازنده دستگاه را در چگونگی قرارگیری گاگل باید رعایت کرد.
در حین تکان دادن سر به تسمه نگه دارنده دست نزنید.
ازبیمار بخواهید در حین تست از چشم زدن زیاد پرهیز کنند و از لغزش و حرکت گاگل باید پرهیز کرد.
باید دایما از بیمار خواسته شود که از پلک زدن پرهیز کند و با تشویق این حرکت را باید به حداقل رساند.
حین حرکت سر دستهای آزمایشگر باید بالای سر و روی فک بیمار باشد تا با بند نگه دارنده گاگل تماس نداشته باشد .
در خانمها بهتر است موهایشان کاملا مهار شود تا در حین حرکت مزاحم تست نگردد
باید اطمینان حاصل کرد که سرعت حرکت سر به اندازه کافی سریع است چون سیستم VOR به تولید حرکات اصلاحی چشم که با چرخش کندتر اتفاق می افتد کمک میکند ، پس باید حرکت سر با سرعت سریعتر ( درحدود 150 درجه بر ثانیه ) اتفاق بیفتد تا از جداسازی عملکرد VOR اطمینان حاصل شود.
اطلاعات بسیار بیشتری جهت انجام این تست لازم است اما در این مقاله نمایی از این تست عرضه شد تا اطلاعات پایه ای برای عزیزان بدست آید .

نتیجه گیری:

کیفیت ارزیابی VHIT بسیار چشمگیر است ، در بیمارانی که قبلا گفته میشد که هیچ نقصی در سیستم وستیبولار ندارند در این تست به وضوح میتوان اعلام کرد که نتایج به شدت تغییر میکند و ارزیابی و انجام این تست به شدت توصیه می گردد.

logoooooooooooooooo8.png
خیابان شهید بهشتی – خیابان مفتح شمالی – پلاک 430
تلفن: 88170349-021
تلفن: 86030038-021

درباه ما

کلینیک سمعک بهار یکی از معتبرترین مراکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک و مجهزترین کلینیک فوق تخصصی در تهران است که برخوردار از پیشرفته ترین و مدرن ترین تجهیزات روز دنیا و بهره مند از کادری مجرب و نام آشنا در زمینه سمعک می باشد. کلینیک سمعک بهار از معدود کلینیک های مجهز به سیستم ارزیابی گوش واقعی جهت تنظیم تخصصی سمعک می باشد.

آخرین مقالات سمعک بهار

تماس با ما

صفحه رسمی ما در اینستاگرام

صفحه رسمی ما در آپارات

Search